JOR 2013/181, Rechtbank Haarlem 25-05-2012, BX0175, KG ZA 12-180 (met annotatie van mr. A. Steneker)

Inhoudsindicatie

Hypotheek, Huurbeding, Onderhandse executie appartementsrecht, Geen vernietiging huurovereenkomst door hypotheekhouder vóór verkoop, Executiekoper kan huurbeding niet inroepen nu de bank geen verlof had van voorzieningenrechter ex art. 3:264 lid 5 BW

Samenvatting

Eiseres legt aan haar vordering tot ontruiming ten grondslag dat zij zich beroept op het huurbeding dat de bank met A is overeengekomen. Volgens eiseres regardeert de huurovereenkomst van gedaagden haar niet. De voorzieningenrechter volgt eiseres daarin niet. Vaststaat dat de bank ten aanzien van het appartement geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht