JOR 2013/204, Gerechtshof Amsterdam 02-04-2013, BZ9688, 200.120.456/01 (met annotatie van mr. A.F.J.A. Leijten)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Concernenquête, Economische en organisatorische eenheid onder gemeenschappelijke leiding, Vrijwel volledige personele unie, Geen zelfstandig bestuursbeleid, Indirect aandeelhouder ontvankelijk in enquêteverzoek, Gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en de gang van zaken, Onderzoek bevolen, Nog geen benoeming onderzoeker, wel raadsheer-commissaris, Onmiddellijke voorziening: schorsing bestuurder en benoeming tijdelijk bestuurder

Samenvatting

Verzoekster Jalloh Diamond Holding BV houdt 45% van de aandelen in New Look Holding BV. New Look Hair BV is een dochtervennootschap van…

Verder lezen
Terug naar overzicht