JOR 2013/206, Gerechtshof Amsterdam 19-04-2013, BZ9692, 200.114.757/01 OK (met annotatie van mr. R.C. de Mol)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschap, Stichting, Enquêteverzoek door cliëntenraad, Verzoek afgewezen

Samenvatting

De cliëntenraad van de Stichting Ilmarinen (“de cliëntenraad”) heeft de OK verzocht een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van de Stichting Ilmarinen (“Ilmarinen”). Ilmarinen houdt een centrum in stand voor onder meer zorg voor ernstig verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten. De cliëntenraad heeft ernstige zorgen over de financiële positie van Ilmarinen, hekelt de informatievoorziening, de houding van de raad van toezicht en de bemoeienis van…

Verder lezen
Terug naar overzicht