JOR 2013/230, Gerechtshof Amsterdam 04-04-2013, BZ7222, 12/00096 (met annotatie van mr. dr. A.J. Tekstra)

Inhoudsindicatie

Omzetbelasting ter zake van oninbare vorderingen mag niet als voorbelasting op aangifte omzetbelasting in mindering worden gebracht, Wettelijke regeling verplicht tot indienen van afzonderlijk verzoek tot teruggaaf

Samenvatting

Belanghebbende heeft gesteld dat het vanaf 1 januari 2005 niet mogelijk is een volledige aangifte omzetbelasting te doen omdat op het aangiftebiljet geen melding kan worden gemaakt van vorderingen op dubieuze debiteuren, hetgeen in strijd is met de uit de AWR voortvloeiende verplichting op de aangifte een volledig beeld te geven van de omzetbelastingpositie van belanghebbende. Wat er van…

Verder lezen
Terug naar overzicht