JOR 2013/233, Rechtbank Limburg 27-02-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:2150, HA ZA 11-588, HA ZA 12-158 (met annotatie van prof. mr. dr. H.E. Boschma)

Inhoudsindicatie

Schuldoverneming bij aandelenoverdracht, Toestemming crediteur (vennootschap) voor schuldoverneming van schuld debiteur (enig aandeelhouder/bestuurder vennootschap) ontbreekt, Instemming vennootschap door aandeelhouder/bestuurder als vertegenwoordiger van de vennootschap kan zonder schriftelijke vastlegging door de vennootschap niet worden aangenomen, In vrijwaring notaris aansprakelijk wegens nalaten verificatie instemming crediteur met debiteurswisseling, Verband met Hof Leeuwarden 3 november 2009, «JOR» 2010/7, m.nt. Leijten

Samenvatting

Een schuldoverneming (art. 6:155 BW) heeft pas werking…

Verder lezen
Terug naar overzicht