JOR 2013/241, Gerechtshof Amsterdam 03-06-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:CA3555, 200.124.294/01 OK (met annotatie van mr. J.W. de Groot)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Enquêtegerechtigden, Economische gerechtigdheid conform Chinese Workers, Bestuurder/aandeelhouder vennootschap is overleden, Nalatenschap is nog niet zodanig afgewikkeld dat erfgename (verzoekster) moet worden aangemerkt als houdster van (certificaten van) aandelen die tot de nalatenschap behoren, Verzoekster heeft onvoldoende gesteld en toegelicht, Conclusie: geen economisch belang als verschaffer van risicodragend kapitaal in de vennootschap, Erfgename is niet-ontvankelijk, StAK is als aandeelhouder wel ontvankelijk, Impasse op ieder niveau, waardoor benoeming nieuwe bestuurder van vennootschap onmogelijk is, Gegronde reden voor twijfel aan juist…

Verder lezen
Terug naar overzicht