JOR 2013/274, HvJ EU 30-05-2013, , C-604/11 (met annotatie van prof. mr. D. Busch)

Inhoudsindicatie

Renteswaps, Is bij het aanbieden van renteswaps sprake van beleggingsadvies, Doorwerking van MiFID (publiekrecht) in het nationale privaatrecht, Uitlegging van art. 4 en 19 MiFID

Samenvatting

Om de hoofdgedingen te kunnen afdoen dient volgens de verwijzende (Spaanse) rechter eerst te worden vastgesteld welke verplichtingen op de banken rusten wanneer zij een financieel instrument zoals een swap met betrekking tot renteschommelingen aanbieden, vervolgens moet volgens hem worden vastgesteld of verweersters in het hoofdgeding deze verplichtingen in casu zijn nagekomen, en ten…

Verder lezen