JOR 2013/290, Gerechtshof Amsterdam 19-02-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ5605, 200.089.182/01 (met annotatie van mr. J.M. Atema)

Inhoudsindicatie

Vestiging pandrecht, Conservatoir derdenbeslag, Geen geldig pandrecht, want vordering niet verkregen uit reeds bestaande rechtsverhouding, Wijziging oorspronkelijke overeenkomst wijzigt karakter van de rechtsverhouding zodat sprake is van andere rechtsverhouding in de zin van art. 3:239 lid 1 BW, Geen ruimere uitleg art. 3:239 BW

Samenvatting

Ingevolge art. 3:239 lid 1 BW kan een pandrecht op een vordering als de onderhavige slechts worden gevestigd indien de vordering op het tijdstip van de vestiging van het pandrecht reeds…

Verder lezen
Terug naar overzicht