JOR 2013/314, Gerechtshof Amsterdam 24-09-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3014, 200.120.300/01 (met annotatie van mr. C.W.M. Lieverse)

Inhoudsindicatie

Icesave, Toezicht, DNB heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens gedupeerde Icesave-spaarders, Bekrachtiging van Rb. Amsterdam 19 september 2012, «JOR» 2012/322, m.nt. Lieverse

Samenvatting

Met grief I keert Icesaving-vereniging gedupeerde Icesave spaarders (“de Vereniging”) zich tegen de verwerping door de rechtbank van haar verwijt dat DNB het Nederlandse bijkantoor niet, althans niet zonder meer in Nederland had mogen toelaten. De vraag is of – en zo ja welke – mogelijkheden DNB had…

Verder lezen