JOR 2013/32, Accountantskamer 12-11-2012, YH0326, 11/2072 Wtra AK

Inhoudsindicatie

Jaarrekeningenrecht, Rechtsmacht tuchtrechter, Uitleg vastgoedbelegging ex IAS 40, Verwijzing naar CBb 2 mei 2012, LJN BW5301

Samenvatting

Het oordeel opgenomen in de uitspraak van het CBb van 2 mei 2012, LJN BW5301 is voor wat betreft de taak van de tuchtrechter zodanig in strijd met het wettelijk systeem dat dit oordeel zonder nadere verduidelijking niet gevolgd kan worden. Ingevolge art. 25 Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) dient de extern accountant te voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels…

Verder lezen
Terug naar overzicht