JOR 2013/327, Voorzieningenrechter Rechtbank Roermond (Limburg) 17-05-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0482, KG ZA 13-53 (met annotatie van mr. F.H. van der Beek)

Inhoudsindicatie

Doorstart onderneming na faillietverklaring, Openbare aanbesteding, Het na aanbestedingsprocedure toelaten van derde partij tot raamovereenkomst is onrechtmatig en onzorgvuldig ten opzichte van partijen bij raamovereenkomst die aanbestedingsprocedure hebben doorlopen, Schending gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel door overheidsorgaan

Samenvatting

De raamovereenkomst is het gevolg van de openbare Europese aanbesteding, zoals omschreven in de Aanbestedingsleidraad 'Raamovereenkomst Groot onderhoud en renovatie rioolgemalen' van 13 juli 2011 van het waterschapsbedrijf. Het aanbestedingsrecht wordt gekenmerkt als strikt formeel, met als doel inschrijvers in de gelegenheid te stellen op een…

Verder lezen
Terug naar overzicht