JOR 2013/335, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 22-10-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:7907, 200.116.375 (met annotatie van mr. Chr.M. Stokkermans)

Inhoudsindicatie

Opzegging maatschap, Waarderingsgrondslag bij vaststelling overnamesom, Nieuwe maatschapsovereenkomst wijkt af van oude overeenkomst, Bedoeling van partijen van doorslaggevend belang: oude overname regeling geldt, Beroep op voortzettingsjurisprudentie (HR 13 februari 2004, «JOR» 2004/125, m.nt. Blanco Fernández) slaagt niet, In casu wél duidelijke waarderingsmaatstaf voor alle goederen in overeenkomst opgenomen

Samenvatting

Broer en zus zijn in 1996 samen met hun vader een overeenkomst van maatschap aangegaan. Deze overeenkomst is vastgelegd in de notariële…

Verder lezen
Terug naar overzicht