JOR 2013/343, Gerechtshof Amsterdam 12-11-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3918, 200.127.525/01 (met annotatie van mr. A.F.J.A. Leijten)

Inhoudsindicatie

WCAM, DSB-compensatieregeling, Verzoek tot verbindendverklaring overeenkomst, Hof heeft nadere inlichtingen nodig betreffende de redelijkheid van de vergoeding die ingevolge de overeenkomst toekomt aan afnemers van koopsompolissen waarvan de koopsom is gefinancierd uit een door DSB Bank verleend krediet, Tussenbeschikking

Samenvatting

Het hof heeft behoefte aan nadere inlichtingen. De inlichtingen hebben betrekking op de redelijkheid van de vergoeding die ingevolge de overeenkomst toekomt aan afnemers van koopsompolissen waarvan de koopsom is gefinancierd uit een door DSB Bank verleend krediet.

Voor de afnemers van…

Verder lezen