JOR 2013/351, Gerechtshof Amsterdam 02-04-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:979, 200.064.800/01 (met annotatie van mr. A. Steneker)

Inhoudsindicatie

Geldigheid vuistpand op onder eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken, Afstand van eigendomsvoorbehoud is andere wijze van bevrediging schuldeiser dan door voldoening ex art. 3:92 lid 3 BW

Samenvatting

De grieven zijn gericht tegen het oordeel van de kantonrechter dat Tatra Wood op 2 november 2007 niet bevoegd was de roerende zaken in vuistpand te geven omdat daarop nog een eigendomsvoorbehoud lag en de bank zich niet op goede trouw kan beroepen zodat geen rechtsgeldig pandrecht op die zaken is gevestigd. De bank heeft geen specifieke grief…

Verder lezen
Terug naar overzicht