JOR 2013/4, Rechtbank Maastricht 24-10-2012, BY1237, HA ZA 11-236 (met annotatie van mr. J.M. Blanco Fernández)

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid bisdom, Toerekening (rechts)handelingen, Bisschop staat aan het hoofd van het Bisdom en verricht namens het Bisdom (rechts)handelingen, Voor zover bisschop als hoofd van het Bisdom en aan wie de bestuursmacht over het Bisdom is toegekend heeft gehandeld, kan het Bisdom op de vermogensrechtelijke consequenties daarvan worden aangesproken

Samenvatting

Eiseres stelt dat het Bisdom aansprakelijk is voor de gestelde onrechtmatige gedragingen van een deken en voor het nalaten in te grijpen. Het Bisdom voert aan dat eiseres een onjuiste…

Verder lezen
Terug naar overzicht