JOR 2013/41, Gerechtshof Amsterdam 05-04-2012, BW0991, 200.071.997 (met annotatie van prof. mr. C.D.J. Bulten)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Fortis, Wanbeleid, Fortis is zowel in (de uitvoering van) haar solvabiliteitsbeleid als in haar communicatiebeleid ernstig tekortgeschoten, Besluit ava Fortis tot verlenen van decharge aan bestuur voor in 2007 gevoerde beleid gedeeltelijk vernietigd, Vervolg op OK 16 maart 2011, «JOR» 2011/143, m.nt. Verbunt en verband met OK 25 augustus 2010, «JOR» 2010/340, m.nt. Brink en OK 24 november 2008, «JOR» 2009/9, m.nt. Josephus Jitta

Verder lezen
Terug naar overzicht