JOR 2013/44, Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening 19-11-2012, , GCHB 2012-0458 (met annotatie van mr. F.M.A. ’t Hart)

Inhoudsindicatie

Effectendienstverlening, Eenzijdige belegging in notes, Bank had belegger duidelijker moeten waarschuwen voor financiële risico’s, Schadevergoedingsverplichting

Samenvatting

Uitgangspunt is dat de bank belanghebbende, gelet op zijn leeftijd en beleggersprofiel, nadrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk had moeten maken dat het volledig beleggen in de note ter verkrijging van een hoge inkomstenstroom niet strookte met het risico dat hij bereid was te lopen.

Vast staat slechts dat het risico van een insolventie van Lehman Brothers aan de orde is geweest en…

Verder lezen