JOR 2013/63, Rechtbank Maastricht 28-11-2012, BY4595, 176602/FT-EA 12.172 (met annotatie van prof. mr. J.J. van Hees)

Inhoudsindicatie

Eigen aangifte faillietverklaring, Geen benoeming deskundige om mogelijkheden doorstart te onderzoeken, Verwijzing naar Rb. ’s-Hertogenbosch 22 februari 2011, «JOR» 2011//375, m.nt. JJvH en Hof ’s-Hertogenbosch 4 juli 2012, «JOR» 2013/26, m.nt. Van Andel

Samenvatting

Uit zijn eigen aangifte volgt genoegzaam dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Bij deze stand van zaken zal de schuldenaar ingevolge art. 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht