JOR 2013/80, Rechtbank Leeuwarden 20-06-2012, BW8532, HA ZA 10-766, HA ZA 11-49, HA ZA 11-387 (met annotatie van mr. S.R. Damminga)

Inhoudsindicatie

Onverschuldigde betaling, Nietig derdenbeslag onder bank op kwaliteitsrekening notariskantoor, Bank verklaart ten onrechte een bedrag schuldig te zijn aan notariskantoor en draagt gelden af aan deurwaarder, Betalingen door bank zijn onverschuldigde betaald aan beslaglegger, Geen ongerechtvaardigde verrijking beslagdebiteur, Verwijzing naar HR 30 november 2001, «JOR» 2002/23, m.nt. JJvH; HR 24 november 2006, «JOR» 2007/26, m.nt. Verdaas en HR 26 januari 2001, «JOR» 2001/51

Samenvatting…

Verder lezen
Terug naar overzicht