JOR 2013/99, Gerechtshof Amsterdam 22-01-2013, BZ0379, 200.091.059 (met annotatie van mr. M. Holtzer)

Inhoudsindicatie

Stock Appreciation Rights (SAR’s) voor werknemer, Uitleg van overeenkomst, Waarderingsmethode, Vraag of participant/werknemer op vestigingsmoment (einde arbeidsovereenkomst) recht heeft op een bedrag in contanten wordt ontkennend beantwoord, Verschil tussen uitoefenprijs en reële marktwaarde aandelen was op moment van vestiging namelijk negatief, Functie van werknemer (financieel directeur) van belang, Als financieel directeur moet hij goed in staat zijn geweest de regeling te begrijpen

Samenvatting

Van den Berg was in de functie van financieel directeur werkzaam…

Verder lezen
Terug naar overzicht