JOR 2014/116, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 07-01-2014, , 200.116.379 (met annotatie van prof. mr. drs. J.W.A. Biemans)

Inhoudsindicatie

Omvang faillissementsboedel, Vraag of varkensrechten in faillissementsboedel vallen, Overdracht varkensrechten, Pachtovereenkomst vormt in casu geen titel voor overdracht, Publiekrechtelijke registratie heeft niet tot overdracht geleid, Pachtovereenkomst, Verwijzing naar HR 9 april 2004, «JOR» 2004/181, m.nt. Wessels, Samenhang met Hof Arnhem 29 maart 2011, «JOR» 2011/242, m.nt. Biemans

Samenvatting

Uit de pachtovereenkomst volgt dat deze naar de bedoeling van de verpachter en de pachter (gefailleerde) geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht