JOR 2014/125, Gerechtshof Amsterdam 13-03-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:786, 200.138.441/01 OK

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Corporate opportunity, Bestuurder heeft belangen van vennootschap niet adequaat gediend bij ontwikkeling van uit corporate opportunity voortgekomen nieuwe vennootschap, Oneigenlijke rol eigen belang bestuurder, Belangen vennootschap op ontoelaatbare wijze achtergesteld bij die van de nieuwe vennootschap, Gegronde reden voor twijfel aan een juist beleid, Onderzoek bevolen

Samenvatting

Het is voorshands aannemelijk dat de onderneming van Direkt Stock & Deliver Beek BV (‘Direkt Stock’) voortkomt uit een corporate opportunity die behoorde tot het domein van Direkt Mail Service Buro BV (‘Direkt Mail…

Verder lezen
Terug naar overzicht