JOR 2014/128, Gerechtshof Amsterdam (Vz. OK) 19-02-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:424, 200.102.055/03 OK (met annotatie van mr. P.D. Olden)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Verzoek tot verlenen van machtiging om het onderzoeksverslag in de enquêteprocedure tegen Greenchoice te gebruiken ter ondersteuning van het enquêteverzoek jegens Energie Concurrent, Voldoende zwaarwegend belang bij de machtiging, Verzoek toegewezen, Verband met OK 18 oktober 2013, «JOR» 2014/96 en OK 23 mei 2013, «JOR» 2013/240, m.nt. Olden

Samenvatting

De rechtspersoon, Groene Energie Administratie BV (‘Greenchoice’), heeft geen bezwaar gemaakt tegen de verzochte machtiging om het onderzoeksverslag in de enquêteprocedure…

Verder lezen
Terug naar overzicht