JOR 2014/129, Gerechtshof Amsterdam 27-02-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:556, 200.138.560/01 OK (met annotatie van prof. mr. L.G. Verburg)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschap, Verzoek OR tot verplichten ondernemer om besluit tot participatie in ziekenhuis in te trekken en alle gevolgen daarvan ongedaan te maken, De financiële risico’s voor de ondernemer waren op zich niet zo groot dat hij van participatie had moeten afzien, maar hij heeft onvoldoende zorg gedragen voor daadwerkelijke vervulling van de ‘risicomatigende’ voorwaarden alvorens tot participatie te besluiten en hij heeft de uitvoering daarvan uitsluitend laten afhangen van de goedkeuring van de gemeente, De ondernemer heeft derhalve bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid kunnen komen tot het…

Verder lezen
Terug naar overzicht