JOR 2014/130, HvJ EU 22-01-2014, , C-270/12 (met annotatie van prof. mr. B. Bierens)

Inhoudsindicatie

Europees financieel toezicht, Verzoek van het Verenigd Koninkrijk tot nietigverklaring van art. 28 van de Short Selling Verordening (interventiebevoegdheden ESMA), Beroep verworpen

Samenvatting

Met zijn beroep verzoekt het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland om nietigverklaring van art. 28 van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps ("de Short Selling Verordening" of "de Verordening").

De bevoegdheden…

Verder lezen