JOR 2014/141, Gerechtshof Amsterdam 09-04-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:1147, 200.092.423/01

Inhoudsindicatie

Kredietopzegging door bank geen onrechtmatige daad en geen toerekenbare tekortkoming, Wel toerekenbare tekortkoming bank in verplichting om overeengekomen verlenging van aflossingstermijn gestand te doen

Samenvatting

Het Balm-concern was haar verplichting om het tijdelijk “extra krediet II” van € 300.000 op 8 maart 2007 tot € 0 terug te brengen niet nagekomen. Dat had tot gevolg dat de bank van het Balm-concern mocht verlangen dat maatregelen zouden worden genomen om die niet-nakoming te ondervangen. Anderzijds moet appellanten worden toegegeven dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht