JOR 2014/145, Rechtbank Limburg 18-12-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:11944, C/04/126503/HARK 13-185 (met annotatie van mr. A.M. Mennens)

Inhoudsindicatie

Faillissement natuurlijk persoon, Stemming faillissementsakkoord, Ontbreken vereiste meerderheid ex art. 145 Fw, Verzoek ex art. 146 Fw om akkoord alsnog vast te stellen als ware aangenomen, Schuldeiser komt bij akkoordbehandeling terug op voorshands schriftelijk gegeven instemming aan akkoord, Prognose uitdelingspercentage bij vereffening van boedel, Terugwijzing naar rechter-commissaris voor verdere afdoening, Verwijzing naar Rb. ’s-Hertogenbosch 16 september 2011, «JOR» 2012/229

Samenvatting

Gezien de omstandigheden kan niet gezegd worden dat schuldeiser misbruik van zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht