JOR 2014/159, Gerechtshof Amsterdam 24-10-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4637, Zaaknummer onbekend (met annotatie van mr. W.H. van Baren)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Arbitragebeding staat ontvankelijkheid OK niet in de weg, Enquêteprocedure behoort tot het exclusieve domein van de overheidsrechter, Besluitvorming geblokkeerd, Gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid, Belangen (gezamenlijke) meerderheidsaandeelhouders moeten gescheiden worden van hun belangen als bestuurders, Bestuurders moeten rekening houden met minderheidsaandeelhouder, Onderzoek bevolen, Onmiddellijke voorzieningen

Samenvatting

(i) Ontvankelijkheid

Van de wettelijke regeling van het enquêterecht kan niet worden afgeweken. De door die wettelijke regeling aan de OK toegekende bevoegdheden kunnen door de…

Verder lezen
Terug naar overzicht