JOR 2014/161, Gerechtshof Amsterdam 11-03-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:785, 200.127.862/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure, Mediq, Uitkoop na openbaar bod, Prijs over te dragen aandelen, Vaststellen billijke prijs (art. 2:359c lid 6 BW), Geen aansluiting bij biedprijs gelet op tijdsverloop van meer dan een jaar sinds einde na-aanmeldingstermijn bod, Geactualiseerde accountantsverklaring vereist, Tussenarrest

Samenvatting

De vordering van AI Garden kan in beginsel worden toegewezen. Slechts de vaststelling van de door AI Garden te betalen prijs voor de over te dragen aandelen resteert.

Indien een vrijwillig openbaar bod als bedoeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht