JOR 2014/182, HvJ EU 16-01-2014, , C-328/12 (met annotatie van prof. mr. P.M. Veder)

Inhoudsindicatie

Internationaal privaatrecht, Prejudiciële beslissing, Faillissementspauliana, Bevoegdheid rechter, Rechter van lidstaat waar insolventieprocedure is geopend, is bevoegd uitspraak te doen over faillissementspauliana gericht tegen verweerder die woonplaats niet in lidstaat heeft, Verwijzing naar HvJ EG 12 februari 2009, «JOR» 2011/340, m.nt. Veder

Samenvatting

Uit de bewoordingen van de verordening volgt niet de algemene en absolute voorwaarde dat deze slechts toegepast kan worden indien er sprake is van grensoverschrijdende elementen, in die zin dat binnen de werkingssfeer…

Verder lezen
Terug naar overzicht