JOR 2014/219, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Arnhem 15-04-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3108, 200.115.651 (met annotatie van mr. N.B. Pannevis)

Inhoudsindicatie

Achterstelling jegens bepaalde andere schuldeiser, Uitleg achterstelling, Uitgestelde opeisbaarheid

Samenvatting

Taalkundig gezien zou uit de door de bank verstrekte voorwaarden voortvloeien dat de achterstelling ten opzichte van de bank alleen zou gelden tot het moment dat aan alle voorwaarden voor de verstrekking van het bancaire krediet was voldaan en daarna niet meer. Een dergelijk resultaat ligt echter niet bepaald voor de hand. Een achterstelling ten opzichte van een bepaald krediet is nu juist uit haar aard bedoeld voor de duur van dat krediet en niet om…

Verder lezen
Terug naar overzicht