JOR 2014/224, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Arnhem 11-03-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2005, 200.118.318/01 (met annotatie van mr. E. Loesberg)

Inhoudsindicatie

Exhibitieplicht, Onrechtmatig handelen ex-werknemers met wie geen concurrentiebeding was afgesloten, Vordering voormalig werkgever ex art. 843a Rv heeft in casu karakter van fishing expedition, Belangenafweging, Verwijzing naar HR 9 december 1955, NJ 1956, 157

Samenvatting

De belangrijkste te beantwoorden vraag is of is voldaan aan de materiële vereisten van art. 843a Rv. Daarbij staat voorop dat art. 843a Rv niet voorziet in een onbeperkt recht op inzage van bescheiden jegens degene die deze te zijner beschikking of onder…

Verder lezen
Terug naar overzicht