JOR 2014/233, Gerechtshof Amsterdam 23-07-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887, 200.142.777/01 OK (met annotatie van prof. mr. S.M. Bartman)

Inhoudsindicatie

403-verklaring, Intrekking aansprakelijkstelling dochtervennootschap, Overblijvende aansprakelijkheid, Schuld (ontbindingsvergoeding) is tijdens looptijd 403-verklaring ontstaan uit een arbeidsovereenkomst die vóór het ingangstijdstip van de 403-verklaring is aangegaan, Schuldeiser heeft tijdig verzet gedaan tegen intrekking; aansprakelijkheid blijft bestaan, Rechtszekerheid en verdeling van verantwoordelijkheden staan toepassing derogerende werking van redelijkheid en billijkheid in de weg

Samenvatting

De OK overweegt dat de (rechts)persoon die een 403-verklaring afgeeft, in beginsel de vrijheid heeft de reikwijdte daarvan…

Verder lezen
Terug naar overzicht