JOR 2014/243, Rechtbank Limburg 03-07-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:10171, HA RK 13-65

Inhoudsindicatie

Beroep ex art. 67 Fw tegen weigering rechter-commissaris om curator te bevelen vaststellingsovereenkomst te tekenen, Afweging belang failliet en belang gezamenlijke schuldeisers

Samenvatting

De rechter-commissaris dient toezicht te houden op het beheer en de vereffening van de failliete boedel (art. 64 Fw). De rechter-commissaris dient het beleid van de curator ten volle te toetsen. De rechter-commissaris gaat na of de curator zich houdt aan de grenzen van de wet, of hij handelt in het belang van…

Verder lezen
Terug naar overzicht