JOR 2014/263, Hoge Raad 11-07-2014, ECLI:NL:HR:2014:1652, 14/00589

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Novero, Onmiddellijke voorzieningen, Het is niet aan de OK, maar aan de door haar benoemde tijdelijke bestuurder of commissaris (of tijdelijke beheerder van aandelen) om te beoordelen of bepaalde maatregelen binnen de rechtspersoon moeten worden getroffen en, zo ja, die te treffen, Indien in verband met de handelwijze van de tijdelijke bestuurder of commissaris wijziging of aanvulling van eerder getroffen onmiddellijke voorzieningen wordt gevraagd, moet de OK bij de toepassing van art. 2:349a lid 2 BW tevens de omstandigheden van het geval in verband met…

Verder lezen
Terug naar overzicht