JOR 2014/274, Rechtbank Limburg 04-09-2014, ECLI:NL:RBLIM:2013:5137, HA ZA 13-37

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst, Toestemmingsvereiste ex art. 1:88 lid 1 en onder c BW, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW, Zowel inlenen van arbeidskrachten als doen van betalingstoezegging behoort tot de normale bedrijfsuitoefening, Verwijzing naar HR 8 juli 2005, «JOR» 2005/233, m.nt. Verdaas, Tussenvonnis

Samenvatting

Voor het geval eiseres slaagt in het bewijs dat gedaagde de vaststellingsovereenkomst heeft getekend, moet worden aangenomen – mede gelet op de betekenis die partijen aan de tekst…

Verder lezen
Terug naar overzicht