JOR 2014/295, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Leeuwarden 02-09-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6779, 200.112.656/01 (met annotatie van mr. J. van Bekkum)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW, (In)direct bestuurder heeft mogelijk gemaakt dat hij actief om niet aan de vennootschap kon onttrekken ten gunste van andere vennootschap, Tegenstrijdig belang met vennootschap en met haar verbonden onderneming daarbij ten onrechte niet centraal gesteld, Ernstig verwijt, Hoofdelijke aansprakelijkheid ex art. 2:11 BW, Verwijzing naar norm in HR 4 april 2014, «JOR» 2014/290, m.nt. De Haan (Cancun), Tussenarrest

Samenvatting

De vordering van…

Verder lezen
Terug naar overzicht