JOR 2014/3, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 15-10-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:7697, 200.102.268 (met annotatie van prof. mr. S.M. Bartman en mr. X.D. van Leeuwen)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW, Eerstegraads bestuurder(rechtspersoon) aansprakelijk jegens schuldeiser van vennootschap, Tweedegraads bestuurder is niet zonder meer ex art. 2:11 BW hoofdelijk aansprakelijk, Vereist is een persoonlijk voldoende ernstig verwijt, De tweedegraads bestuurder wordt in casu een voldoende ernstig verwijt gemaakt van het bewerkstelligen of toelaten dat de vennootschap het voor de schuldeisers aanwezige verhaalsactief heeft verminderd ten gunste van de moedervennootschap, Niet vereist is dat het gedrag van de bestuurder precies in één van de categorieën van Ontvanger/Roelofsen valt

Verder lezen
Terug naar overzicht