JOR 2014/300, Gerechtshof Amsterdam 29-07-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3005, 200.095.240/01 (met annotatie van prof. mr. D.R. Doorenbos)

Inhoudsindicatie

Reddingsactie Fortis door Staat, Fortis heeft onrechtmatig jegens beleggers gehandeld door misleidende informatie te verschaffen en koersgevoelige informatie niet openbaar te maken, Groot maatschappelijk belang van behoud van systeembank als Fortis rechtvaardigt dat besluit tot verkoop Fortis aan de Staat werd genomen zonder dat besluit ter goedkeuring aan ava werd voorgelegd, Geen verwijtbaar handelen Staat, Hoger beroep van Rb. Amsterdam 18 mei 2011, «JOR» 2011/320, m.nt. Van Ravels en verband met OK 5 april 2012, «JOR» 2013/41, m.nt. …

Verder lezen