JOR 2014/316, Gerechtshof 26-08-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6668, 200.101.769 (met annotatie van mr. J. Barneveld)

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid factormaatschappij jegens gezamenlijke crediteuren van gefailleerde vennootschappen door financiering van overname (leveraged buyout), Onderzoeksplicht financier naar gevolgen financieringsconstructie, In casu geen (vergaande) zorgplicht financier jegens overige schuldeisers, Invloed art. 2:207c lid 2 (oud) BW, Hoger beroep van Rb. Utrecht 20 mei 2009, «JOR» 2011/382, m.nt. Bartman

Samenvatting

De omstandigheden van een geval kunnen maken dat een financier ook rekening behoort te houden met de belangen van derden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht