JOR 2014/322, Rechtbank Limburg 28-05-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:4975, HA ZA 13-123 (met annotatie van mr. S.W.A.M. Visée)

Inhoudsindicatie

Faillissement, Verkoop wagenpark door failliete dochtervennootschap aan enig aandeelhouder moeder, Curator vernietigt rechtshandelingen i.v.m. ontbreken vereiste schriftelijke vastlegging (art. 2:247 BW), Rechtshandeling behoort niet tot gewone bedrijfsuitoefening, Moment van schriftelijke vastlegging, Voorafgaande schriftelijke vastlegging zonder wilsovereenstemming niet mogelijk, Curator vordert teruggave vergoeding van de waarde van de auto’s

Samenvatting

De curator heeft de rechtshandeling, bestaande in de overdracht van enkele voertuigen vernietigd op grond van art. 2:247 lid 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht