JOR 2014/328, Gerechtshof Amsterdam 28-10-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4933, 200.072.653/01 OK (met annotatie van mr. P.D. Olden)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure (art. 2:92a BW), DIM, Prijs over te dragen aandelen, Deskundigenrapport, Vertrouwelijke informatie aan deskundigen verstrekt in verband met prijsbepaling, Art. 6 EVRM vereist equality of arms. Aan deskundigen verstrekte informatie moet voor gedaagde minderheidsaandeelhouders toegankelijk zijn, Vervolg op OK 22 april 2014, «JOR» 2014/231, m.nt. Leijten

Samenvatting

De OK overweegt dat in uitkoopprocedures het belang van een juiste prijsbepaling, het belang van hoor en wederhoor, het belang…

Verder lezen
Terug naar overzicht