JOR 2014/337, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 08-10-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:7458, 200.107.302 (met annotatie van mr. G.G. Boeve)

Inhoudsindicatie

Eigendomsvoorbehoud, Aansprakelijkheid curator, Geen persoonlijke aansprakelijkheid curator voor schade als gevolg van wegraken zaak (telefooncentrale) ten aanzien waarvan eigendomsvoorbehoud was ingeroepen, Maatstaf, Verwijzing naar HR 19 april 1996, «JOR» 1996/48, m.nt. SCJJK; HR 19 december 2003, «JOR» 2004/61, m.nt. JJvH en HR 16 december 2011, «JOR» 2012/65, m.nt. Spinath

Samenvatting

De vorderingen van geïntimeerde zien op persoonlijke aansprakelijkheid van…

Verder lezen
Terug naar overzicht