JOR 2014/46, Gerechtshof Amsterdam 22-01-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ0340, 200.074.491

Inhoudsindicatie

Afboekingen in strijd met Boekhoudverordening 1998 door advocaat van aan schuldeisers stichting derdengelden toebehorende gelden op derdenrekening, Schending zorgplicht bank, Onrechtmatige daad bank jegens schuldeisers inmiddels failliete stichting derdengelden, Verwijzing naar HR 9 januari 1998, NJ 1999, 285 en HR 23 december 2005, «JOR» 2006/20. Hoger beroep van Rb. Utrecht 26 mei 2010, «JOR» 2011/128

Samenvatting

De maatschappelijke functie van de bank brengt een bijzondere zorgplicht mee ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening…

Verder lezen
Terug naar overzicht