JOR 2014/48, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Leeuwarden 12-03-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4088, 200.097.098/01 (met annotatie van mr. D.J.F.F.M. Duynstee)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid, Bestuurder aansprakelijk jegens kredietverlener voor schade ontstaan doordat de door hem bestuurde vennootschappen tweede pandrecht hebben gevestigd terwijl eerste pandrecht was toegezegd, Criterium, Stelplicht, Verwijzing naar HR 8 december 2006, «JOR» 2007/38

Samenvatting

Het gaat in deze zaak om de benadeling van een schuldeiser van de Kastrop-vennootschappen, appellante, door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van haar vordering. Voor dit nadeel kan naast aansprakelijkheid van de Kastrop-vennootschappen zelf ook geïntimeerde als bestuurder aansprakelijk zijn. …

Verder lezen
Terug naar overzicht