JOR 2014/54, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Leeuwarden 26-11-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8983, 200.123.538/01 (met annotatie van mr. J.M. Atema)

Inhoudsindicatie

Girale betaling, Door failliet geven van betaalopdracht op dag voorafgaand aan dag van faillietverklaring, Op dag van faillietverklaring hebben failliet en haar bank nog niet alle handelingen ter effectuering van die betaalopdracht verricht, Curator kan betaalde bedrag terugvorderen van begunstigde, Uitleg HR 31 maart 1989, NJ 1990, 1, m.nt. JBMV, Hoger beroep van Rb. Zwolle 23 augustus 2012 en 29 november 2012, «JOR» 2013/152, m.nt. Abendroth

Samenvatting

De Hoge Raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht