JOR 2014/63, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 15-10-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:7711, 200.115.783 (met annotatie van mr. P.D. Olden)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid, Bestuurder van beherend vennoot CV, In CV ingelegde gelden doorgeleend aan vennootschappen waar het niet voor bestemd was, Geen misleidend memorandum of gebrekkige informatievoorziening, Geen tekortkoming in verlangen zekerheden ten behoeve van commandieten, Bestuurder van beherend vennoot kan niet persoonlijk een voldoende ernstig verwijt worden gemaakt, Geen onrechtmatig handelen

Samenvatting

Deze zaak gaat over de vraag of Wevers in zijn hoedanigheid van bestuurder van de beherend vennoot MEI Beheer BV aansprakelijk is voor de door de commandieten gestelde, door hen geleden schade…

Verder lezen
Terug naar overzicht