JOR 2014/67, Gerechtshof Amsterdam 06-12-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4949, 200.123.032/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Enquêteverzoek, Meningsverschil tussen aandeelhouders in joint venture, Uit art. 2:8 BW noch uit de joint venture-overeenkomst vloeit de verplichting voort om de belangen van de joint venture boven die van de aandeelhouder zelf te stellen, Het enkele feit dat de verhoudingen binnen de joint venture verstoord zijn, levert geen gegronde reden op om aan een juist beleid te twijfelen, Verzoek afgewezen

Samenvatting

De OK is van oordeel dat geen sprake is van een zuiver vermogensrechtelijk geschil. Het door partijen…

Verder lezen
Terug naar overzicht