JOR 2014/7, Gerechtshof Amsterdam 06-11-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4737, 200.071.997/02 (met annotatie van prof. mr. C.D.J. Bulten)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Fortis, Verzoek tot verlenen van machtiging om de (niet openbare) overige bijlagen bij het onderzoeksverslag te gebruiken in de procedure tot aansprakelijkstelling van Ageas (voorheen Fortis) en belanghebbenden (oud-functionarissen en banken), VEB heeft een voldoende zwaarwegend belang bij de machtiging, Vervolg op OK 5 april 2012, «JOR» 2013/41, m.nt. Bulten

Samenvatting

Beschikking van de voorzitter van de OK van 6 november 2013

Bij de beoordeling van de gevraagde machtiging staan…

Verder lezen
Terug naar overzicht