JOR 2014/9, Gerechtshof Amsterdam 22-01-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ2932, 200.093.680/01

Inhoudsindicatie

Effectenlease, Toewijzing vordering tot betaling restschuld, WCAM-overeenkomst van toepassing

Samenvatting

De vraag die voorligt is of Bonsu, nadat haar echtgenoot Asare de vaststellingsovereenkomst met Dexia is aangegaan, nog bevoegd was de leaseovereenkomsten op grond van art. 1:88 lid 1 onder d BW te vernietigen. Het hof is van oordeel dat Asare, omdat de bevoegdheid tot vernietiging niet aan Asare als afnemer, maar alleen aan Bonsu als zijn echtgenote toekomt, geen afstand heeft kunnen doen van die niet aan…

Verder lezen